ANEX databáze

Registrace uchazeče

Pokyny k registraci:

Dodržujte pokyny uvedené u jednotlivých položek dotazníku. Při špatném nebo nekompletním vyplnění se registrace nedokončí.

Náš systém je založen na přesném vyhledávání dle informací, které při registraci zadáte. Čím pečlivěji a přesněji dotazník vyplníte, tím lépe Vás budeme moci vyhledávat a nabízet pracovní pozice, které budou odpovídat Vašim požadavkům.

U nás nepoužíváme naprogramované "hlídací psi", kteří automaticky rozesílají nabídky, které často neodpovídají požadavkům registrovaných. U nás jsou těmito "psy" naši konzultanti, kteří s databází každodenně pracují, osobně v nich vyhledávají a oslovují vhodné uchazeče na nově inzerovaná pracovní místa.

Nezáleží na tom, zda jste člověk zrovna nezaměstnaný nebo člověk zaměstnaný, aktivně hledající jinou práci nebo jen čekající na zajímavější pracovní nabídku. Našim pravidlem je přísné zachovávání diskrétnosti při oslovování uchazečů s nabídkou pracovních nabídek a jejich nabídka klientům.

Bude-li registrace neúplná, nebo nesprávně vyplněna, systém Vás upozorní a dokončení registrace se neprovede. Pokud se toto stane, opravte chybějící údaje a zkontrolujte znovu všechny zadané hodnoty, některé se vlivem chyby při dokončení mohou z formuláře vymazat nebo se nastavit na výchozí hodnoty.

Pokud byste s registrací potřebovali poradit nebo by se vyskytla při registraci nějaká chyba, obraťte se prosím s dotazem na asistentky ANEX personální agentury, info@anexperson.cz, telefon: 773 933 800.

* Povinná položka při registraci

Základní osobní údaje

Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Rok narození*
Pohlaví*
Email (slouží jako login)* (uvádějte pouze soukromé emaily, ne pracovní)
Heslo pro další editace*
Mobilní telefon* (uveďte dle vzoru: 777333777 nebo 00420777333777, nemáte-li mobil, vyplňte zde pevnou linku)
Pevná linka
Kraj bydliště*
Okres bydliště*
Město bydliště*
Ulice
Státní příslušnost*
Hledám práci na*

Vzdělání (zvolte nejvyšší dosažené vzdělání a školy, které máte vystudovány)

Nejvyšší dosažené (ukončené) vzdělání*:

Škola V oboru
* *

Praxe (uveďte 1-7 pracovních pozic, ve kterých již máte praxi + počet let praxe)

Vyplňte minimálně jeden řádek. Je třeba vyplnit vždy kompletně celý řádek. Vyplňte i sloupec Upřesnění, pokud bude aktivní. Pokud jste pracovali na stejné pracovní pozici v několika firmách, uveďte praxi v této pozice pouze v jednom řádku, celkový počet let praxe s danou pozicí však sečtěte.

Obor Praxe Pozice Upřesnění
let
let
let
let
let
let
let

Hledaná pozice (zatrhněte minimálně 1 kraj)

Zvolte 1-3 kraje, ve kterých byste chtěl/a pracovat
Minimální požadovaná mzda Kč/měsíčně hrubého (nepovinné, zadávejte číslice bez mezer např. 23000)

Zvolte obory a pozice, ve kterých hledáte práci.

Vyplňte minimálně jeden řádek. Je třeba vyplnit vždy kompletně celý řádek. Vyplňte i sloupec Upřesnění, pokud bude aktivní. Čím přesněji a pečlivěji tuto část vyplníte, tím lépe na Vás budeme moci směřovat nabídky pracovních pozic, které budou pro Vás zajímavé.

Obor Pozice Upřesnění

Jazyky - označte jazyky, které ovládáte a jejich úroveň

Angličtina Němčina Ruština Francouzština Polština Italština Jiné

Znalosti - zadejte další znalosti a dovednosti

Uživatel PC*
Základní kancelářský software
Jiný specializovaný software, který ovládáte (např. software specifický pro určité profese jako účetní software,atd.) Vyjmenujte:
Řidičský průkaz

! Sekce pouze pro pracovníky z oblasti IS/IT !

Dobře ovládám:

! Sekce pouze pro řemeslníky !

Osvědčení, která vlastním:
Jiná osvědčení nebo specifické odborné zkoušky:

Přílohy - životopis je povinnou položkou a musí být přiložen, fotografie je nepovinná

Životopis* (formát .doc, .docx, .rtf nebo .pdf, max. 1 MB)
Fotografie (formát .jpg, .jpeg, max. 1 MB)
Poznámka

Prohlášení

Zatrhnutím kolonky pod tímto textem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů personální agenturou ANEX a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasím, aby data předaná personální agentuře ANEX byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodného zaměstnání a aby byla uložena u této společnosti do písemného odvolání. Jsem srozuměn(a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli nebo jiné zprostředkovatelské agentuře. Jsem si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím

 

created by sevendesign s.r.o. © 2018