ANEX databáze

Registrace uchazeče

Pokyny k registraci:

Dodržujte pokyny uvedené u jednotlivých položek dotazníku. Při špatném nebo nekompletním vyplnění se registrace nedokončí.

Náš systém je založen na přesném vyhledávání dle informací, které při registraci zadáte. Čím pečlivěji a přesněji dotazník vyplníte, tím lépe Vás budeme moci vyhledávat a nabízet pracovní pozice, které budou odpovídat Vašim požadavkům.

U nás nepoužíváme naprogramované "hlídací psy", kteří automaticky rozesílají nabídky, které často neodpovídají požadavkům registrovaných. U nás jsou těmito "psy" naši konzultanti, kteří s databází každodenně pracují, osobně v nich vyhledávají a oslovují vhodné uchazeče na nově inzerovaná pracovní místa.

Nezáleží na tom, zda jste člověk nezaměstnaný nebo zaměstnaný, aktivně hledající zajímavou příležitost. Pravidlo přísné diskrétnosti zachováváme jak při oslovování uchazečů o práci, tak při jejich prezentaci klientům (zaměstnavatelům).

Bude-li registrace neúplná, nebo nesprávně vyplněna, systém Vás upozorní a dokončení registrace se neprovede. Pokud se toto stane, opravte chybějící údaje a zkontrolujte znovu všechny zadané hodnoty, některé se vlivem chyby při dokončení mohou z formuláře vymazat nebo se nastavit na výchozí hodnoty.

Pokud byste s registrací potřebovali poradit nebo by se vyskytla při registraci nějaká chyba, obraťte se prosím s dotazem na asistentky ANEX personální agentury, info@anexperson.cz, telefon: 773 933 800.

* Povinná položka při registraci

Základní osobní údaje

Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Rok narození*
Pohlaví*
Email (slouží jako login)* (uvádějte pouze soukromé emaily, ne pracovní)
Heslo pro další editace*
Mobilní telefon* (uveďte dle vzoru: 777333777 nebo 00420777333777, nemáte-li mobil, vyplňte zde pevnou linku)
Pevná linka
Kraj bydliště*
Okres bydliště*
Město bydliště*
Ulice
Státní příslušnost*
Hledám práci na*

Vzdělání (zvolte nejvyšší dosažené vzdělání a školy, které máte vystudovány)

Nejvyšší dosažené (ukončené) vzdělání*:

Škola V oboru
* *

Praxe (uveďte 1-7 pracovních pozic, ve kterých již máte praxi + počet let praxe)

Vyplňte minimálně jeden řádek. Je třeba vyplnit vždy kompletně celý řádek. Vyplňte i sloupec Upřesnění, pokud bude aktivní. Pokud jste pracovali na stejné pracovní pozici v několika firmách, uveďte praxi v této pozice pouze v jednom řádku, celkový počet let praxe s danou pozicí však sečtěte.

Obor Praxe Pozice Upřesnění
let
let
let
let
let
let
let

Hledaná pozice (zatrhněte minimálně 1 kraj)

Zvolte 1-3 kraje, ve kterých byste chtěl/a pracovat
Minimální požadovaná mzda Kč/měsíčně hrubého (nepovinné, zadávejte číslice bez mezer např. 23000)

Zvolte obory a pozice, ve kterých hledáte práci.

Vyplňte minimálně jeden řádek. Je třeba vyplnit vždy kompletně celý řádek. Vyplňte i sloupec Upřesnění, pokud bude aktivní. Čím přesněji a pečlivěji tuto část vyplníte, tím lépe na Vás budeme moci směřovat nabídky pracovních pozic, které budou pro Vás zajímavé.

Obor Pozice Upřesnění

Jazyky - označte jazyky, které ovládáte a jejich úroveň

Angličtina Němčina Ruština Francouzština Polština Italština Jiné

Znalosti - zadejte další znalosti a dovednosti

Uživatel PC*
Základní kancelářský software
Jiný specializovaný software, který ovládáte (např. software specifický pro určité profese jako účetní software,atd.) Vyjmenujte:
Řidičský průkaz

! Sekce pouze pro pracovníky z oblasti IS/IT !

Dobře ovládám:

! Sekce pouze pro řemeslníky !

Osvědčení, která vlastním:
Jiná osvědčení nebo specifické odborné zkoušky:

Přílohy - životopis je povinnou položkou a musí být přiložen, fotografie je nepovinná

Životopis* (formát .doc, .docx, .rtf nebo .pdf, max. 1 MB)
Fotografie (formát .jpg, .jpeg, max. 1 MB)
Poznámka

Prohlášení

Po registraci do databáze uchazečů bude ANEX personální agentura [ANEX personální agentura – Věra Pietrasová, IČO: 70608229, sídlo 28. října 2663/150, Ostrava, 70200], jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Souhlasím, aby mi dali vědět z ANEX personální agentury, když pro mě budou mít vhodnou pozici. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí ANEX personální agenturou [ANEX personální agentura – Věra Pietrasová, IČO: 70608229, sídlo 28. října 2663/150, Ostrava, 70200]. Souhlas uděluji na dobu 3 let od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.

 

created by sevendesign s.r.o. © 2021